Na sestanku Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije z dne 3. 3. 2004 smo člani izvršnega odbora soglasno oblikovali enoten cenik za komercialno profesionalno branje besedil.

 

V ceniku so definirani minimalni zneski za opravljanje naslednjih storitev:

 

Branje v slovenščini:

  • prva stran: 40 EUR,
  • vsaka naslednja stran: 20 EUR.

Branje v tujih jezikih:

  • prva stran: 80 EUR,
  • vsaka naslednja stran: 40 EUR.

Snemanje reklam:

  • radijska reklama: 60 EUR,
  • televizijska reklama: 110 EUR,
  • reklama za objavo na medmrežju: 220 EUR.
Facebook