napovedovalec -lca [uc] m (a)

1. kdor se poklicno ukvarja z napovedovanjem radijskega, televizijskega sporeda in branjem oddaj: zaposlen je kot napovedovalec; dober, znan napovedovalec; glas napovedovalca / razpisati mesto televizijskega napovedovalca // kdor na prireditvi napoveduje, komentira program: duhoviti napovedovalec

2. kdor vnaprej pripoveduje, določa potek, pojavitev česa: napovedovalci boljših dni / napovedovalec usode

 

moderátor -ja m (a)

1. kdor na konferencah, strokovnih sestankih namesto avtorjev strnjeno podaja glavno vsebino referatov ali vodi delo: bil je eden izmed moderatorjev; moderator kongresa // radijski napovedovalec, ki neposredno sodeluje v oddaji kot njen soustvarjalec: spreten moderator

2. fiz. snov, ki zavira hitrost nevtronov v jedrskem reaktorju

 

govôrec in govórec -rca m (o; o)

1. kdor govor, pripoveduje: v pogovoru sta bila oba govorca zelo glasna; ozrl se je po glasnem govorcu v gruči / glavni junak romana je govorec avtorjevih idej; glasnik, posrednik // kdor izraža, posreduje določeno besedilo z govorjenjem: ta drama zahteva zlasti govorce; vodja programa je dober govorec

2. kdor zna spretno govoriti, pripovedovati: bil je strasten govorec, nikomur ni pustil do besede; če bi izbrali boljšega govorca, bi jih prepričal; duhovit govorec // redko kdor neposredno podaja v javnost sestavek o kaki stvari; govornik: strmela je v slavnega govorca

 

rádio -a m (a)

1. naprava za oddajanje in sprejemanje el. impulzov, signalov po radijskih valovih: opremiti raketo, balon z radiom / usmerjati izstrelek po radiu, z radiom

2. radijski oddajnik, radijska postaja: biti po radiu povezan s pilotom / v mestu deluje ilegalni radio / radio predvaja zabavno glasbo: poiskati radio Maribor valovno dolžino radijskega oddajnika

3. radijski sprejemnik: izključiti, pog. ugasniti, zapreti radio / v sobi igra radio / naročnina za radio / prenosni, tranzistorski radio

* el. radio na baterije

4. ed. sredstvo za javnosti namenjeno oddajanje zvočnih sporočil po radijskih valovih: radio, televizija in tisk so poročali o dogodku / prirediti igro za radio; nastopati na radiu, v radiu: govoriti po radiu // dejavnost vezana na tako sredstvo: skupščina je zagotovila denar za radio

5. ustanova, ki se ukvarja s tako dejavnostjo: v mestu deluje radio in več gledališč; direktor, novinarji radia / delati na radiu / radio Ljubljana / trg pred radio poslopjem te ustanove

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Facebook