Kristalni mikrofon 2009

Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije je vnovič podelilo nagradi kristalni mikrofon, tokrat sta bila nagrajena Simona Juvan in Matej Rus. Nagrada kristalni mikrofon se vsaki dve leti podeljuje dvema posameznikoma za vrhunske napovedovalske dosežke, s katerimi je bil poudarjen poklic napovedovalca in vrhunskega interpreta slovenskih besedil. Žirija, ki ji je predsedovala Miša Molk, pa je podelila tudi priznanje Ane Mlakar. Letos ga je prejel Bernard Stramič. Gre za priznanje za najobetavnejšega mladega napovedovalca.

Rdeča nit prireditve so bili odlomki radijskega programa iz preteklosti. Obiskovalce v Studiu 14 Radia Slovenija so kratkočasili tudi fantje iz zasedbe Same babe in raper Pižama.

Govor predsednice društva, Natalije Sinkovič

Dober večer dragi: obiskovalci, spoštovani poslušalci, kolegi napovedovalci, dragi gostje in cenjeni nagrajenci.

Nekoč je nekdo o radijskih napovedovalcih napisal približno takole: »Sprašujem se včasih, ko jih poslušam in ne slišim besed, ko slišim samo glas kot melodijo – kdo so? Kako glasno ljubijo in kako pritajeno se jezijo? Ali jočejo tudi tako miloglasno? Najdem v njihovih glasovih njih same? Včasih začutim skozi prečiščeno enakost, ki jo imenujejo profesionalnost, nekaj osebnega.« Lepo, da naše delo in naše poslanstvo razumete kot nekaj osebnega, kot misel brez obraza, kot prijazno besedo, ki vstopi v vaš prostor z največjo odgovornostjo, spoštljivostjo in ljubeznijo. Danes je praznik slovenske govorjene besede in 22. rojstni dan našega društva. Ob tej priložnosti vsaki dve leti podelimo stanovske nagrade kristalna mikrofona in priznanje Ane Mlakar.

Na letošnji razpis je prispelo 10 predlogov – 3 za mlade obetavne napovedovalce in 7 za kristalni mikrofon.  Za žirijo težka odločitev, saj je vseh 10 in vsak posebej med njimi še kako vreden nagrade. Pa vendar so nagrade samo tri. Toliko odličnih radijskih govorcev, ki jim je mar, morda opozarja, da je nagrad premalo in bi ob tem veljalo razmisliti in bienalno prireditev spremeniti v vsakoletno.

To niso le nagrade, ampak predvsem zahvala kolegom napovedovalcem, ki so svoje življenje posvetili ljubezni do govorjene besede in poslušalcev – biti napovedovalec, je namreč način življenja.

Vas zanimajo podobe letošnjih nagrajenih glasov – kdo premore najkristalnejšega med najbolj žlahtnimi in blagoglasnimi? Ostanite z nami, kajti samo še trenutek, dva blizu je do tja.

 

Utemeljitev nagrade Kristalni mikrofon 2009

Za nagrado Ane Mlakar

Bernard Stramič – Radio Slovenija

Bernard Stramič je kot napovedovalec prepoznaven po svoji kakovostni in nevtralni interpretaciji različnih vrst radijskih besedil. Njegov govor je govornotehnično ustrezen, barva glasu prijetna, glasovni register radijskemu mediju primeren. Njegova radijska besedila še posebej na poročilih delujejo prepričljivo in so smiselno interpretirana, kar daje tudi branemu govoru verodostojnost in naravnost. To je odlika le najboljših govorcev in želimo si, da bi njegova interpretacijska zmožnost na radiu, mogoče tudi televiziji, rasla in se razvijala tudi v prihodnje. Nagrada Ane Mlakar naj mu bo pri tem motivacija in zaveza za naprej.

 

2. Za kristalni mikrofon

Simona Juvan – Radio Slovenija

Simona Juvan je vrhunska bralka dnevno-informativnih oddaj, odlična interpretatorka literarnih in drugih besedil, dolgoletna izvirna voditeljica številnih kontaktnih, razvedrilnih oddaj, prenosov koncertov, avtorskih oddaj na vseh treh programih nacionalnega radia. Odlikuje jo bogat besedni zaklad in svojevrstno izviren način interpretacije. Znana je mnogim poslušalcem po Sloveniji s svojo »spikersko« suvereno in radijsko prepoznavno govorno interpretacijo, ki pa ni vsiljiva, nam je vsem domača in deluje prepričljivo. Radijski medij in njegova sporočila so preko interpretacij Simone Juvan dejansko »vir informacij«, moderiranje dogodkov, povezava s svetom in poslušalci in v celoti uresničujejo radio kot osnovni govorjeni, tudi nacionalno pomembni medij. Simona Juvan si zato nedvomno zasluži najvišjo napovedovalsko nagrado, ki jo lahko dobijo le najboljši in najprepričljivejši interpreti radijske slovenščine. Še več, slovenski govor Simone Juvan daje slovenščini tisto žlahtno naravno barvo in nevsiljivo napovedovalsko žametnost, ki ni sama sebi, tj. napovedovalstvu, namen, ampak služi govorjenemu besedilu.

 

Matej Rus – Radio Slovenija

Matej Rus je odličen pripovedovalec, interpret, moderator, ki dodaja besedilom posebno kakovost. Njegova besedila so prepričljiva, knjižnojezikovno dovršena, predvsem pa smiselno povezana in v svoji zvočni podobi nastandardna, svojevrstna. Njegov govor, barva glasu in register so »rusovsko« posebni, a obenem ne preveč specifični, da besedila ohranjajo tisto pravo sporočilo, smisel. Matej Rus predstavlja tisto »visoko modo« govorne interpretacije, ki bi ji napovedovalci, skupaj z vodstvom nacionalnega medija, morali slediti. Brez visoke mode tudi navadna moda ostane v sivem povprečju. Govor Mateja Rusa pa tudi ni sam sebi namen. Interpretacija govorjenih besedil iz ust Mateja Rusa je dovršena in obenem tudi glasovno in govornotehnično ravno prav obarvana, da besedila dobijo tisti pravi pomen in nam tudi dejansko ostanejo v spominu – ne samo po lepoti radijskega glasu, ampak predvsem po njihovem sporočilu, kar je temeljni namen radijskih besedil. Matej Rus je zelo priznan in iskan tudi kot bralec najrazličnejših besedil v treh tujih jezikih. Vsekakor si zasluži najvišjo napovedovalsko nagrado – tudi za nadaljnjo motivacijo pri interpretiranju najzahtevnejših in vseh drugih besedil, tako na radiu kot televiziji.

Baš Ida

Bohte Ana

Bolčina Žgavec Nataša

Bostič Theo

Čobec Darinka

Delfin Igor

Dolinar Janez

Franko Jure

Golja Aleksander

Hofer Andrej

Hohnjec Blanka

Höfferle Felc Alenka

Horvat Renato

Hribar Sašo

Jakopič Pavle

Jarc Nadja

Jelen Alen

Kaloper Dejan

Klarič Mojca

Konda Klemen

Kovačič Alenka

Lešnik Janja

Longyka Jure

Longyka Marušič Eva

Lotrič Ivan

Moll Maja

Potočnik Jasna

Prosenc Mojca

Resman Langus Alenka

Rogoznica Dean

Romih Matjaž

Ropret Janko

Sinkovič Natalija

Stramič Bernard

Škoflek Gregor

Šumej Maja

Tomažič Dušan

Turk Zoran

Velše Igor

Zanco Tavernise Mariella

Zor Miha

Zupan Barbara

Žnidaršič Vera

Na sestanku Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije z dne 3. 3. 2004 smo člani izvršnega odbora soglasno oblikovali enoten cenik za komercialno profesionalno branje besedil.


V ceniku so definirani minimalni zneski za opravljanje naslednjih storitev:

 

Branje v slovenščini:

  • prva stran: 40 EUR,

  • vsaka naslednja stran: 20 EUR.

Branje v tujih jezikih:

  • prva stran: 80 EUR,

  • vsaka naslednja stran: 40 EUR.

Snemanje reklam:

  • radijska reklama: 60 EUR,

  • televizijska reklama: 110 EUR,

  • reklama za objavo na medmrežju: 220 EUR.

 

Člane Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije združuje zavezanost najvišji vrednoti – negovanju vrhunske ravni slovenskega govorjenega jezika.

PRAVILNIK O PODELJEVANJU NAGRAD »KRISTALNI MIKROFON« in »PRIZNANJE ANE MLAKAR« RADIJSKIM IN TELEVIZIJSKIM NAPOVEDOVALCEM

1. člen

Nagrade napovedovalcem podeljuje Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije (Društvo). Nagrada za dolgoletne dosežke na področju napovedovanja se imenuje »KRISTALNI MIKROFON«, nagrada za obetavnega mladega napovedovalca pa se imenuje »PRIZNANJE ANE MLAKAR«.

2. člen

Društvo podeljuje »Kristalni mikrofon« posamezniku za vrhunske napovedovalske, moderatorske in/ali voditeljske dosežke v daljšem obdobju poklicnega delovanja na ozemlju Republike Slovenije, v zamejstvu ali v tujini v slovenskem jeziku ali v jeziku narodnostnih manjšin v Republiki Sloveniji (italijanski, madžarski). Društvo praviloma podeli dve nagradi »Kristalni mikrofon« hkrati. Posameznik nagrado »Kristalni mikrofon« praviloma prejme le enkrat.

3. člen

Društvo podeljuje »Priznanje Ane Mlakar« obetavnemu mlademu napovedovalcu, ki ima vsaj dve leti napovedovalskih izkušenj in ni starejši od 35 let. Društvo lahko podeli največ dve nagradi »Priznanje Ane Mlakar« hkrati.

4. člen

Društvo nagrade podeljuje bienalno, vsako neparno leto 7. novembra, na dan ustanovitve Društva. Podelitev poteka javno na primeren slovesen način. Nagrade podeli predsednik Društva, utemelji pa predsednik Žirije.

5. člen

Izvršni odbor Društva za izvedbo podelitve nagrad »Kristalni mikrofon« in »Priznanje Ane Mlakar« imenuje Organizacijski odbor podelitve, ki ima vsaj tri člane. Če Organizacijskega odbora ne imenuje, mora naloge Organizacijskega odbora opraviti Izvršni odbor Društva.

6. člen

Organizacijski odbor organizira slovesno podelitev nagrad, zbiranje predlogov za nagrajence, delo Žirije in skrbi za izvajanje vseh drugih v tem pravilniku navedenih nalog.

Če je mogoče, Organizacijski odbor organizira radijski in/ali televizijski in/ali medmrežni prenos ter snemanje podelitve. Poskrbeti mora za obveščanje javnosti o podelitvi in za primerno poročanje medijev s podelitve.

7. člen

Organizaciski odbor šest mesecev pred podelitvijo nagrad na spletni strani Društva objavi vabilo zainteresirani javnosti, naj predlaga kandidate za nagrade. Vse člane Društva o tem obvesti z običajno in/ali z elektronsko pošto. Vabilo k zbiranju predlogov lahko Organizacijski odbor objavi tudi v drugih javnih občilih in na druge načine.

Predloge za nagrade lahko podajo ustanove ali posamezniki.

Zbiranje predlogov se zaključi en mesec pred podelitvijo.

8. člen

Predlog za nagrado mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata

– naziv nagrade, za katero je kandidat predlagan

– kratek oris kandidata

– utemeljitev kandidatovih dosežkov

– zvočnie zapise kandidatove interpretacije zahtevnejših besedil (kulturno-imetniška, leposlovna, dokumentarna, prirodoslovna in podobno) v dolžini 5-10 minut in/ali kandidatovega vodenja živega programa, kontaktnih oddaj, intervjujev in podobno v dolžini 5-10 minut in/ali zvočni zapis kandidatovega branja informativnih oddaj v dolžini 3-5 minut

– ime in priimek ali naziv ter kontaktni podatki predlagatelja

Predloge zbira in njihovo popolnost preverja Organizacijski odbor sproti. Če predlog ni popoln, lahko Organizacijski odbor predlagatelja pozove k dopolnitvi.

Predlagatelja lahko k dopolnitvi ali razširitvi predloga pozove tudi Žirija v času, ko je zbiranje predlogov že končano.

9. člen

O prejemnikih nagrad odloča Žirija za podeljevanje nagrad »Kristalni mikrofon« in »Priznanje Ane Mlakar« (Žirija). Žirijo sestavljajo trije člani, ki so uveljaveljeni strokovnjaki na področju napovedovanja, moderiranja, javnega nastopanja, kulture govorjenega jezika, slovenskega jezika, fonetike, odrskega govora in podobno. Vsaj en član Žirije mora biti član Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije.

Člane Žirije imenuje Organizacijski odbor najkasneje dva meseca pred podelitvijo. Organizacijski odbor med člani Žirije imenuje predsednika Žirije. Organizacijski odbor Žiriji omogoči primerne razmere za delo in njeno delo koordinira. Če Žirije ne imenuje, mora naloge Žirije opraviti Izvršni odbor Društva.

Član Žirije ne sme biti med predlaganimi kandidati za nagrado.

Žirija je imenovana enkratno, za eno podelitev nagrad.

10. člen

Žirija izbira nagrajence med predlogi, ki so jih podali člani Društva in zainteresirana javnost.

Žirija lahko predlagatelje in/ali Organizacijski odbor prosi za širši vpogled v delo kandidata za nagrado. Predlagatelj oziroma Organizacijski odbor mora to Žiriji omogočiti po svojih zmožnostih.

Žirija sprejme odločitve na osnovi strokovnih mnenj. Če je možno, odloči s konsenzom. Če konsenza v Žiriji ni, lahko odločitev sprejme tudi z glasovanjem, v katerem so glasovi članov Žirije enakovredni. Pri delu Žirija upošteva ta pravilnik, Pravila Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije in druge veljavne akte.

Odločanje Žirije je avtonomno. Odločitev Žirije je dokončna. O poteku odločanja in sprejetih odločitvah Žirija napiše zapisnik. Žirija napiše obrazložitve podeljenih nagrad.

11. člen

Sredstva za podelitev zagotavlja Društvo iz svojih virov ter s pomočjo donatorjev in pokroviteljev. Za finančno izvedbo podelitve skrbi Organizacijski odbor, nadzoruje pa jo Izvršni odbor Društva.

12. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi Občni zbor Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije.

Ljubljana, 3.3.2011

Facebook