napovedovalec -lca [uc] m (a)

1. kdor se poklicno ukvarja z napovedovanjem radijskega, televizijskega sporeda in branjem oddaj: zaposlen je kot napovedovalec; dober, znan napovedovalec; glas napovedovalca / razpisati mesto televizijskega napovedovalca // kdor na prireditvi napoveduje, komentira program: duhoviti napovedovalec

2. kdor vnaprej pripoveduje, določa potek, pojavitev česa: napovedovalci boljših dni / napovedovalec usode

 

moderátor -ja m (a)

1. kdor na konferencah, strokovnih sestankih namesto avtorjev strnjeno podaja glavno vsebino referatov ali vodi delo: bil je eden izmed moderatorjev; moderator kongresa // radijski napovedovalec, ki neposredno sodeluje v oddaji kot njen soustvarjalec: spreten moderator

2. fiz. snov, ki zavira hitrost nevtronov v jedrskem reaktorju

 

govôrec in govórec -rca m (o; o)

1. kdor govor, pripoveduje: v pogovoru sta bila oba govorca zelo glasna; ozrl se je po glasnem govorcu v gruči / glavni junak romana je govorec avtorjevih idej; glasnik, posrednik // kdor izraža, posreduje določeno besedilo z govorjenjem: ta drama zahteva zlasti govorce; vodja programa je dober govorec

2. kdor zna spretno govoriti, pripovedovati: bil je strasten govorec, nikomur ni pustil do besede; če bi izbrali boljšega govorca, bi jih prepričal; duhovit govorec // redko kdor neposredno podaja v javnost sestavek o kaki stvari; govornik: strmela je v slavnega govorca

 

rádio -a m (a)

1. naprava za oddajanje in sprejemanje el. impulzov, signalov po radijskih valovih: opremiti raketo, balon z radiom / usmerjati izstrelek po radiu, z radiom

2. radijski oddajnik, radijska postaja: biti po radiu povezan s pilotom / v mestu deluje ilegalni radio / radio predvaja zabavno glasbo: poiskati radio Maribor valovno dolžino radijskega oddajnika

3. radijski sprejemnik: izključiti, pog. ugasniti, zapreti radio / v sobi igra radio / naročnina za radio / prenosni, tranzistorski radio

* el. radio na baterije

4. ed. sredstvo za javnosti namenjeno oddajanje zvočnih sporočil po radijskih valovih: radio, televizija in tisk so poročali o dogodku / prirediti igro za radio; nastopati na radiu, v radiu: govoriti po radiu // dejavnost vezana na tako sredstvo: skupščina je zagotovila denar za radio

5. ustanova, ki se ukvarja s tako dejavnostjo: v mestu deluje radio in več gledališč; direktor, novinarji radia / delati na radiu / radio Ljubljana / trg pred radio poslopjem te ustanove

Skrb za govorno kulturo ostaja najpomembnejša naloga Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije. Čeprav je bil jezik najprej govorjen in bi zato morda kdo sklepal, da govorjeno obliko bolje obvladamo, je znanje o zborni izreki slovenskega jezika zelo šibko.

 

Čeprav naj bi se zborne izreke učili najprej v osnovni šoli in nato v srednjih šolah ter na fakultetah, so učitelji, ki znajo pravilno naglaševati vsaj besedišče svojega področja, redki. Neredko se tako primeri, da že v osnovni šoli utrdimo nepravilne oblike, kot so Kêrsnik,VálentinKósovelzêmljepis. Podobno (napačno) naglaševanje je mogoče slišati tudi v medijih, v parlamentu, v cerkvi in v drugih javnih prostorih. Pravilna zborna izreka nam zato pogosto zveni tuje, nenavadno, celo napačno.

Poslušalce, ki so pozorni na to, kakšen jezik se uporablja na nacionalnem radiu, večkrat najbolj motijo pravilno naglašene besede. Zmoti jih npr. deležnik na -l se je poródil nov verz, izgovarjava številke dve namesto nepravilne dva, izgovarjanje nekaterih polglasnikov čutijo kot ljubljanščino, motijo jih pravila prevzemanja iz tujih jezikov. Vse to je morda tudi kazalnik razvoja jezika. Hkrati je možno ugotoviti, da se je slovenske zborne izreke težko naučiti. Pa ne zato, ker bi bila nenaučljiva, temveč predvsem zato, ker na žalost nima vsak možnosti in priložnosti, da bi se jo lahko naučil.

 

O zborni izreki se lahko podučimo na redkih fakultetah in fonetikov za slovenski jezik je malo (poznavalci pravijo, da jih je vseh skupaj mogoče petnajst). Slovensko zborno izreko zato obvladajo le redki; poleg redkih slovenistov nekateri radijski govorci in igralci.

 

(Jasna Potočnik)

LIPSUS LANGUE

 

Šport:
“Pokal poklanih zmagovalcev…”
(namesto…pokal pokalnih zmagovalcev…)

“Tekmovanje v hitrostnem drkanju”
(namesto… hitrostnem drsanju… )

Mali oglasi:
“Izgubil se je sin progast muc”
(namesto…siv progast muc…)

“Gume najdete na stranišču…”
(namesto… na strnišču…)

“Prodam karambolirani voziček…”
(namesto..kombinirani voziček…)

Čestitke in pozdravi naših poslušalcev:
“Sin Vlado se ji zahvaljuje za vso ljubezen in razdejanje…”
(namesto….razdajanje…)

Osmrtnice:
“Umrla je… ta in ta… pocestnica iz Ruš”
(namesto…posestnica iz Ruš)

Vreme:
“Najvišje dnevne temperatorte”
(namesto…temperature…)

“Obeti … jih še ni!” 
(ni bilo napisano ničesar pod rubriko)

Ura
“Ura je 5 in 6 stopinj…” 
(namesto…pet in šest minut…)

Obvestila:
“Jutri ob 16-tih bo tih koncert…”
(namesto…ob šestnajs-tih bo koncert…)

Kunštno” opravičilo

Kolega (že pokojni) se je hotel nekoč “kunštno” opravičiti, in je po napaki, ki jo je naredil pri branju, rekel:

“lipsus langue, lipsus langue, oh, oprostite lapsus lingue.”

Čestitke in pozdravi naših poslušalcev

“Dragemu možeku Jožeku…”

(namesto… možu Jožeku….)

Vremenska napoved

“Na balkonu bo pretežno sončno…”

(namesto: …na Balkanu bo…)

Oddaja zborovske glasbe

“Ženski zbor vodi Lojze Lezbič”

(namesto…ženski zbor vodi Lojze Lebič…)

Turistična oddaja

“Turiste bodo na otoke vozili s traktorji…”

(namesto…turiste bodo na otoke vozili s trajekti…)

Vremenska napoved

“…veter poha na višini 1200 m…”

(namesto…veter piha…)

Napoved časa (včasih ni bilo piskov, temveč smo imeli posnete udarce gonga)

“Ob udarcu na uro bo gong točno 14.”

(namesto…ob udarcu na gong bo ura…)

Obvestila

“…Nocojšnja predstava v MGL odpade, zaradi ljubezni v ansamblu.”

(namesto…odpade zaradi bolezni v ansamblu)

Glasbena odpoved

“…Poslušali smo polčke in valke…”

(namesto…polke in valčke…)

Propagandni blok

“Najkvalitetnejše spodnje perilo dobite pri super Markotu…”

(namesto… najkvalitetnejše perilo dobite pri Supermarketu…)

Šport

“Prenašali smo smuške planete s police.”

(namesto… smuške polete s Planice…)

Odpoved radijske igre

Zasedba vlog: “…kriminalni inšpektor… Makc Bajs”

(namesto kriminalni inšpektor…Maks Bajc…)

Program Ars

“Fernando Sor je bil klavirski virtuoz….seveda ni bil klavirski…je

bil kitajski virtuoz…to pa še manj,…kitarski, seveda…”

POROČILA O DELU

DRUŠTVA POKLICNIH RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH NAPOVEDOVALCEV SLOVENIJE

 

 

Leto 2005 – (ni poročil)
Leto 2004

• Analiza dela napovedovalcev RTV Slovenija

• Poročilo o delu 2002-2004

Leto 2003

– (ni poročil)

Leto 2002

– (ni poročil)

Leto 2001

• Poročilo (Maribor, 24. 10. 2001)

Facebook