Za dvigovanje ravni zborne izreke na Radiu (in Televiziji) Slovenija ter spodbujanje pravilne in visokokakovostne rabe le-te smo v Izvedbi RA SLO v sodelovanju s fonetično službo in Centrom za kulturo govora Radia Slovenija pripravili kratka pravila, opozorila in primere napačne in pravilne rabe ter zvočne posnetke le-teh (npr. naglaševanje deležnikov, izgovor črke l, izgovor prevzetih besed …) in nekaterih znanih ter pogosto se ponavljajočih lastnih imen. Vse to po potrebi – ob upoštevanju aktualnih dogajanj – dopolnjujemo.

Opozorila o knjižnem izgovoru so namenjena vsem zaposlenim na RTV Slovenija, ki nastopajo kot javni govorci (novinarjem, voditeljem, moderatorjem, napovedovalcem …) ter vsem, ki jih pravilna zborna izreka zanima.

Govorni pomočnik je dostopen na tej povezavi: http://eizo.rtvslo.si/?q=govorni-pomocnik .

 

Alenka Kovačič

IMG_1216

Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije
vabi k predlaganju kandidatov za stanovski nagradi:
–  KRISTALNI MIKROFON za dolgoletne dosežke na napovedovalskem
področju
–   PRIZNANJE ANE MLAKAR za obetavnega mladega napovedovalca.
Predlogi naj vsebujejo:
–   ime in priimek kandidata,
–   naziv nagrade, za katero je predlagan,
–   kratek oris kandidata in utemeljitev predloga,
– zvočni zapis kadidatove govorne interpretacije zahtevnejših besedil ali
njegovega živega vodenja (5-10 minut) ali branja informativnih oddaj (3-5
minut)
–   ime in priimek ter kontaktne podatke predlagatelja.
Predloge pošljite na naslov: Društvo napovedovalcev Slovenije, Radio
Slovenija, Tavčarjeva 17, 1000 Ljubljana do vključno petka, 27. 9. 2013.
rtvslo

Na prireditvi Kristalni mikrofon 2011 je Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije v Studiu 14 Radia Slovenija slovesno podelilo stanovske nagrade.

Priznanje Ane Mlakar za obetavnega mladega napovedovalca oziroma napovedovalko je prejela ALENKA RESMAN LANGUS z Radia Slovenija. Kristalni mikrofon za izjemne dosežke na področju ohranjanja vrhunske ravni govornega jezika pa je komisija podelila dolgoletnima napovedovalkama Radia Slovenija NADJI JARC in AJDI KALAN. Obe sta kristalni mikrofon prejeli za življenjsko delo.

kristalni2011_2

Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev vabi na bienalno prireditev Kristalni mikrofon, na kateri bodo podeljeni Priznanje Ane Mlakar za obetavnega mladega napovedovalca in Kristalna mikrofona za izredne dosežke v napovedovalskem poklicu. Prireditev bo v ponedeljek, 7. novembra, ob 21h v Studiu 14 Radia Slovenija. Prireditev bo živo prenašal Radio Maribor.

 

kristalni2011

 

Vljudno vabljeni, vstop je prost!

Izobraževalno središče RTV Slovenija je v sodelovanju z radijskimi napovedovalci, lektorji in fonetiki objavilo nov izobraževalni modul “Govorni pomočnik”.

Namenjen je novinarjem, napovedovalcem in tudi vsem drugim, ki so soodgovorni za pravilno govorno nastopanje.

Modul je enostaven za uporabo. V besedišču, kjer so objavljene besede in besedne zveze z enostavno izbiro dobimo njihov fonetični zapis in izgovarjavo v zvočni in pisni obliki.

Za ogled kliknite tukaj

izo_sre

Facebook