Novice

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

1 2 3 6

Že leta 1963 je začel delati kot napovedovalec na takratnem Radiu Ljubljana, kjer je kmalu postal eden najbolj prepoznavnih glasov. Uveljavil se je tudi kot voditelj javnih radijskih oddaj, kot so bile Spoznavajmo svet in domovino in druge.

Z reorganizacijo dela v Izvedbi radijskih programov je bil izbran za prvega vodjo napovedovalcev na nacionalnem radiu.

Svojo poklicno pot je kot avtor, novinar in urednik v devetdesetih letih nadaljeval v dokumentarno – izobraževalnem uredništvu na Televiziji Slovenija, kjer je deloval do upokojitve leta 2000.

 

Borut Mencinger

Borut Mencinger

Na prireditvi Kristalni mikrofon 2013 je Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije v Studiu 14 Radia Slovenija slovesno podelilo stanovske nagrade.

Kristalni mikrofon 2013 sta prejeli Ida Baš za življenjsko delo in Jasna Rodošek, priznanje Ane Mlakar za obetavnega mladega napovedovalca pa je prejel Miha Zor. Čestitke!

dobitniki

Več o prejemnikih si lahko preberete spodaj.

Continue reading

Za dvigovanje ravni zborne izreke na Radiu (in Televiziji) Slovenija ter spodbujanje pravilne in visokokakovostne rabe le-te smo v Izvedbi RA SLO v sodelovanju s fonetično službo in Centrom za kulturo govora Radia Slovenija pripravili kratka pravila, opozorila in primere napačne in pravilne rabe ter zvočne posnetke le-teh (npr. naglaševanje deležnikov, izgovor črke l, izgovor prevzetih besed …) in nekaterih znanih ter pogosto se ponavljajočih lastnih imen. Vse to po potrebi – ob upoštevanju aktualnih dogajanj – dopolnjujemo.

Opozorila o knjižnem izgovoru so namenjena vsem zaposlenim na RTV Slovenija, ki nastopajo kot javni govorci (novinarjem, voditeljem, moderatorjem, napovedovalcem …) ter vsem, ki jih pravilna zborna izreka zanima.

Govorni pomočnik je dostopen na tej povezavi: http://eizo.rtvslo.si/?q=govorni-pomocnik .

 

Alenka Kovačič

IMG_1216

Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije
vabi k predlaganju kandidatov za stanovski nagradi:
–  KRISTALNI MIKROFON za dolgoletne dosežke na napovedovalskem
področju
–   PRIZNANJE ANE MLAKAR za obetavnega mladega napovedovalca.
Predlogi naj vsebujejo:
–   ime in priimek kandidata,
–   naziv nagrade, za katero je predlagan,
–   kratek oris kandidata in utemeljitev predloga,
– zvočni zapis kadidatove govorne interpretacije zahtevnejših besedil ali
njegovega živega vodenja (5-10 minut) ali branja informativnih oddaj (3-5
minut)
–   ime in priimek ter kontaktne podatke predlagatelja.
Predloge pošljite na naslov: Društvo napovedovalcev Slovenije, Radio
Slovenija, Tavčarjeva 17, 1000 Ljubljana do vključno petka, 27. 9. 2013.
rtvslo
1 2 3 6
Facebook