Pravilnik o podelitvi nagrad napovedovalcem

 

 

1. člen

 

Nagradi Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev se imenujeta “Kristalni mikrofon”. Po tem pravilniku se vsako leto za posamezno kategorijo podelita dve nagradi.

 

2. člen

Nagrada Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev “Kristalni mikrofon” se podeljujeta posamezniku za vrhunske umetniške (napovedovalske in voditeljske) dosežke s katerimi je bil poudarjen poklic napovedovalca in vrhunskega interpreta slovenskih (italijanskih in madžarskih) besedil. Posameznik lahko nagrado prejme praviloma le enkrat. 

3. člen

Nagradi “Kristalni mikrofon” se slovesno podelita 7. novembra (začetek dela društva). Nagrado podeli predsednik društva, utemelji pa predsednik žirije, ki je odločala o nagrajencih.

 

4. člen

O prejemnikih nagrad Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev odloča Žirija za podelitev nagrad “Kristalni mikrofon” (v nadaljnjem besedilu žirija). Žirijo sestavljajo predsednik in 2 člana, ki jih imenuje Izvršni odbor društva. Predsednik in člana so uveljavljeni strokovnjaki za kulturo govora. Mandat predsednika in članov žirije je dve leti. Delo žirije je javno.

 

5. člen

Žirija sprejema odločitve na osnovi strokovnih mnenj, podrobnejše delo pa se uredi s poslovnikom, ki ga oblikujejo člani društva na svojem občnem zboru. Odločitve žirije so dokončne.

6. člen

Nagradi “Kristalni mikrofon” se podeljujeta na osnovi internega razpisa. Interni razpis mora biti objavljen dva meseca pred predvideno podelitvijo. Za nagrado se lahko potegujejo člani društva, interni razpis pa določa pogoje pod katerimi se je moč prijaviti na razpis.

 

7. člen

Sredstva za podelitev “Kristalnega mikrofona” se zagotovijo iz sredstev Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev ali iz sredstev pokroviteljev. 
Prejemnika prejmeta nagrado izdelan “Kristalni mikrofon”.

 

8. člen

Pravilnik prične veljati z dnem, ko ga potrdi občni zbor Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev.

 

Datum: 15. 12. 2000

 

Predsednik društva 
Dušan Tomažič

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Facebook